Współpraca z agencjami PR

Poza możliwością standardowej i niestandardowej reklamy na portalach Grupy DOM.pl, współpracujemy z agencjami PR w zakresie publikacji przygotowanych przez nie marketingowych materiałów kontekstowych.

Jednocześnie zaznaczamy, że Redakcja DOM.pl zastrzega sobie możliwość:

  • redagowania, zmiany tytułów i opracowywania redakcyjnego treści nadsyłanych materiałów,
  • skracania i adiustowania nadsyłanych materiałów oraz publikacji tylko fragmentów nadsyłanych materiałów,
  • wykorzystania nadsyłanych materiałów lub fragmentów nadsyłanych materiałów (w tym również zdjęć) w artykułach tworzonych przez redakcję

bez uprzedniego powiadomienia agencji.