Jaką stosować grubość wełny izolując dach skośny?

PYTANIE:

Witam. Jaką wełnę mineralną zastosować w dachu skośnym (kąt nachylenia 33 stopni)? Jaką stosuje się grubość wełny na takie dachy i jaki najlepszy jest współczynnik izolacyjności? Jakie grubości stosuje na takie dachy – lepiej np. 10 cm plus 15 cm czy w całości 25 cm?

ODPOWIADA:
doradca firmy Doradca Branżowy KNAUF:

Grubość warstwy izolacyjnej zależy od wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla przegrody – U. W przypadku poddasza nie powinien on byś wyższy n 0,25 [W/m2K].

Wełnę należy układać w 2 warstwach. Pierwszą pomiędzy krokwiami i drugą pod krokwiami (w celu wyeliminowania mostków termicznych).

Dokładny współczynnik U można wyliczyć korzystając z programów komputerowych (np. KI Therm dostępnego bezpłatnie na stronie www.knaufinsulation.pl).

W ofercie Knauf Insulation można znaleźć wełny do poddaszy w Ecose Technology (wolne od aldehydów, fenoli, akrylu, mniej pylące itd.) np. Classic 035 lub Classic 039.

Współczynnik przewodzenia ciepła dla użytej wełny zależy od zastosowanej grubości i oczekiwanego współczynnika U.

Gotowe systemy izolacji dla dachów skośnych można znaleźć na 10 str. cennika Knauf Insulation dostępnego na w/w stronie internetowej.

Zobacz wszystkie odpowiedzi Doradcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *