Zwrot towaru
Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, korzystającego ze Sklepu https://oswietlenie.dom.pl, dokonującemu w nim zamówień, a nieprowadzącemu działalności gospodarczej, na podstawie przepisów prawa - transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zgodnie z Art. 28 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Klienta w przypadku sprzedaży jednego towaru lub daty otrzymania ostatniej partii zamówienia w przypadku gdy zamówione produkty danego zamówienia zostają dostarczane osobno lub partiami.

Możliwość zwrotu towaru bez podania przyczyny zapewnia Ustawa o prawach konsumenta z 2014 roku i dotyczy relacji przedsiębiorca - konsument. Przedsiębiorca, który kupuje towar niezwiązany z prowadzeniem działalności, jest w tej relacji konsumentem. Dlatego wzięcie faktury na taki towar wystawionej na firmę (swoją bądź cudzą, abstrahując od słuszności czy legalności takie podstępowania) zamyka drogę do opcji ewentualnego jego zwrotu bez podania przyczyny.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy przekazać pisemnie na adres:

IMO sp. z o. o.,
Kokanin 84b,
62-817 Żelazków

lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: sklep@dom.pl

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się poniżej.
Zakupiony towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, a przesyłkę należy odpowiednio zabezpieczyć, zapewniając brak uszkodzeń podczas transportu.
Jeżeli jest to możliwe, produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
Szczegółowe warunki zwrotu produktów znajdują się w regulaminie.
W celu ustalenia szczegółów zwrotu lub wymiany towaru, prosimy o kontakt z naszym Konsultantem. Tel: 22 266 0 808

IMO Sp. z o. o.
Kokanin 84B
62-817 Żelazków
sklep@dom.pl

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
W takim przypadku Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o odstąpieniu przez Kupującego.

Kupujący ma obowiązek zwrotu kupionej rzeczy maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego lub w inny sposób za zgodą Kupującego. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie z tego tytułu żadnych opłat.

Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

Sklep zobowiązuje się do potwierdzenia na trwałym nośniku (poczta, e-mail) otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Przesyłka powinna zostać nadana na adres:


IMO Sp. z o.o. Dział Reklamacji

Kokanin 84B,

62-817 Żelazków

PRZYKŁADOWY FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

IMO Sp. z o. o.
Kokanin 84B
62-817 Żelazków
sklep@dom.pl

Ja .......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących przedmiotów
......................................................................................,
......................................................................................,
numer oferty/zamówienia ..........................................................
Data zawarcia umowy to ............................................, data odbioru ..............................................
Imię i nazwisko ......................................................
Adres ..........................................................................................................
Data ....................................................